Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella on siis valmistajan (tai valtuutetun edustajan kirjallinen lausunto siitä, että hänen tuotteensa sopii Euroopan unionin varaumiin. Näiden tietojen on koskettava yhtä tai useampaa tuotetta, jotka on selkeästi tunnistettu yrityksen tai hyödykekoodin avulla tai jossa on toinen yksiselitteinen viittaus. Valmistajan on asetettava tuote analyyseihin ja muutoksiin, jotka ovat tarpeen direktiivien vaatimusten noudattamiseksi.

Ennen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamista tuotteille on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, ja jos se on tarpeen (koska se johtuu erityissäännöksistä, tuotteissa edellytetään myös hyviä todistuksia. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely luodaan toteuttamalla tiettyjä toimintasarjoja. Niin sanotut moduulit ovat läsnä ja ne esitetään yleensä suurina kirjaimin. Tämän sekvenssin valinta haluaa tuottajalta, kuinka hän sovittaa sen omalla mielipiteellään käsikirjassa hänelle esitetyn tuotteen yhteydessä. Yksinkertaisissa tuotteissa sekvenssi voi tulla vain moduulista (esim. Moduuli A, ja kehittyneempien tuotteiden osalta nämä ovat monimutkaisia ​​menettelyjä (esim. Sähkömittareiden tapauksessa valmistaja voi valita moduulit B + D, B + F tai H1 . Tämän jälkeen toiminnan kasvu ja vaikutukset dokumentoidaan. Tuottaja sijoittaa tuotteisiin, joilla on CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyvä suuri vastuu johtuu viimeisestä siitä, että on ennakoitu, että tuote, jolle asiakirjat on laadittu, täyttää kaikki keskeiset odotukset ja että se on sopiva nykyisten määräysten mukaisesti.EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava seuraavat tiedot seuraavan mallin mukaisesti (infrastruktuuriministerin 11. elokuuta 2004 antaman oikeuden mukaan rakennusmateriaalien vaatimustenmukaisuuden ilmoittamismenetelmien ja rakennusmerkinnällä varustettujen järjestelmien osalta:1. Ainutlaatuinen tuotetunniste - numero XXXX2. Valmistajan nimi ja osoite - ja jos se on haluttu, lisäksi sen eurooppalainen valtuutettu edustaja3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan valmistajan (tai asentajan yksinomaisella vastuulla.4. Mikä on ilmoituksen tarkoitus - tuotetunniste, joka toistaa tarvittaessa sen historiaa - liitä valokuva5. Edellä mainittu julkilausuma on verrattavissa yhteisön hyvään lainsäädäntöön (luettelo.6. Viittaukset eritelmään tai valokuvaan yhdenmukaistettuihin standardeihin, joihin ilmoitus liittyy7. Tarvittaessa tiedot ilmoittautuneesta yrityksestä, joka on toiminut ja toimittanut todistuksen8. Muut lisätiedot, kuten: joiden nimessä nimi on allekirjoitettu, päivämäärä ja tasainen, sijainti, nimi ja allekirjoitus.Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisen jälkeen tuote voi saavuttaa CE-merkinnän. Tämän merkinnän esiintyminen tuotteen pakkauksessa osoittaa, että se täyttää EU-direktiivien vaatimukset. Ne liittyvät tehtäviin, jotka liittyvät terveyteen ja paikkojen suojeluun, käyttöturvallisuuteen ja määrittelevät myös vaarat, jotka valmistajan on poistettava. Jos tuotteeseen sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointia, mutta sillä ei ole vaatimustenmukaisuusvakuutusta, jota ei voida hyväksyä ostamaan tai uhraamaan Euroopan unionin alueella. Valmistaja huolehtii ilmoituksesta, jos hänen edustajansa edustaa Euroopan unionin ulkopuolista edustajaa.