Tyokoodin luvut

Työsäännöstön periaatteen mukaan työnantajan on pakko tarjota vakaita ja terveitä työoloja, ja kaikkien välineiden ja laitosten on käytettävä CE-merkintää.

Sertifiointi, eli tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi, on järjestelmällinen mekanismi, jolla tutkitaan, missä määrin tietty tuote täyttää erityiset vaatimukset (tässä ja turvallisuusvaatimuksissa. Koneen sertifioinnilla on monia näkökohtia. Luultavasti hänen suunnittelija viimeistelee suunnittelutasolla tai tuottaja tuotannon aikaan. Sertifioinnin voi suorittaa tuotteiden vastaanottaja tai henkilö, joka on vapaa tuotteen suunnittelijasta, tuottajasta tai vastaanottajasta.Oikeudellisesti koneiden sertifiointi otettiin käyttöön 17. toukokuuta 2006 annetulla direktiivillä 2006/42 / EY koneiden historiasta. Se esiteltiin oikeudelliselle huoneelle Puolassa talousministeriön 21.10.2008 antamalla lailla olennaisista koneen vaatimuksista (laki nro 199, kohta 1228, joka otettiin käyttöön 29. joulukuuta 2009.Koneen sertifiointi koskee itse konetta, vaihdettavia laitteita, turvakomponentteja, nostolaitteita, ketjuja, köysiä ja hihnoja.Koneiden sertifioinnin kriteerit koko Euroopan unionille sisältyvät direktiivin 2006/42 / EY liitteeseen I, jonka otsikko on ”Luottamuksen ja terveyden ehkäisyn olennaiset vaatimukset suunnittelun ja koneiden noudattamisen osalta”.Lisäksi tässä direktiivissä otetaan käyttöön koneiden jakaminen erityisen huonoiksi ja uusiksi.Koneiden ja laitteiden sertifiointi, jolle on ominaista niiden toimintaan ja käyttöön liittyvä suuri riski, on nyt suunnitteilla. Uusia työkaluja ja laitoksia sertifioidaan sisäisen tuotannonvalvonnan aikana.Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki laitteet ja koneet, jotka voivat uhata työntekijän elämää tai terveyttä ja jotka suunnittelevat myös ympäristöä, ovat vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alaisia.