Tietokoneen tyohygienia

Jokainen yritys on vastuussa työntekijöidemme suojelemisesta. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, jotka käyttävät työssämme vaarallisia materiaaleja. Työnantajan tulisi poikkeuksellisesti suojata sellaisissa olosuhteissa toimivien ihmisten terveys ja elämä.

"Talousministerin 8. heinäkuuta 2010 antama asetus työturvallisuuden ja työterveyden vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyvät mahdollisuuteen räjähtää ilmakehään työpaikalla", pakottaa työnantajan kehittämään räjähdyssuojausasiakirjan. Tämä todennäköisesti toimii vain yrityksille, jotka käyttävät syttyviä materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa räjähdysalttiita ympäristöä. Sellaiset aineet voivat sisältää sekä nesteitä, kaasuja että kiinteitä hiukkasia, ts. Pölyjä.

Käytettäessä vaarallisia, palavia aineita, joiden kanssa työntekijät joutuvat kosketuksiin, on ensin tunnistettava räjähdysvaaralliset huoneet. Jos ne on jo ilmoitettu, on käytettävä yhteyshenkilössä mainittua ministerin asetusta.

Se johtaa sinut siihen, mitä materiaaleja työnantajan tulisi tehdä. Asetuksen 4.4 kohdassa mainitaan, että hän suorittaa kaikki riskinarvioinnit, jotka riippuvat mahdollisuudesta toimia räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Se on sama "riskinarviointi", joka on muun muassa lisäksi:

a räjähtävän ilmapiirin todennäköisyys,b räjähtävän ilmakehän mahdollinen esiintymisaika,c syttymislähteiden, kuten sähköstaattisen purkauksen, käyttöikä ja aktivoitumisen todennäköisyys,d työnantajan käyttämät laitokset, aineet ja seokset,mekanismit niiden välillä, myös niiden keskinäinen vuorovaikutus,e mahdollisen räjähdyksen vaikutuksen arvioitu laajuus.

On myös tärkeää ottaa huomioon vierekkäiset huoneet, jotka voidaan yhdistää millä tahansa tavalla potentiaalisesti räjähtäviä paikkoja koskeviin aukkoihin, jopa ilmanvaihdon kautta. Hätätilanteessa ne ovat harvoin turvallisia.

Täydellisen riskinarvioinnin suorittamisen jälkeen työnantajan on myös asetuksen 7.1 kohdan mukaisesti tehtävä työ räjähdyssuojausasiakirjan laatimiseksi.

Räjähdyssuojausasiakirjan tulisi sisältää vain muutama merkitsevä osa, sen tulisi sisältää luettelo asioista ja työnantajan lausunnot henkilöstä, joka haluaa siihen sanoja. Asiakirjan tärkeimpiä osia ovat: luettelo mahdollisesti räjähdysalttiista ilmakehästä ja syttymislähteistä, kuvaus käytetyistä räjähdyksenestotoimenpiteistä, tiedot asiakirjojen päivityspäivistä, kuvaus käytetyistä palavista materiaaleista, räjähdysriskin arviointi, mahdolliset räjähdyshavainnot ja lisäasiakirjat. Räjähdyssuojausasiakirjan tulisi sisältää myös grafiikat ja esinejärjestelmät.

Oikein mainitun korkealaatuisen dokumentoinnin valmistelussa kannattaa käyttää asiantuntijoiden palveluita. Vieraiden suorituskyky ja terveys on kuitenkin tärkein asia ja heillä on tae siitä, että olemme tehneet hyvän riskinarvioinnin.