Kassakone joka on

Kassarekisteriksi kutsuttu kassarekisteri on tarkistettava säännöllisesti. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa kyseinen tarkistus on kuitenkin suoritettava viimeistään kahden vuoden kuluttua äskettäisestä katsauksesta tai verovelvollisuudesta. & Nbsp; Kassakoneen tarkastelussa Krakovan hinta vaihtelee 100-200 zlotyn välillä matkalla.

Kassakoneen tarkistamisvelvollisuus johtuu säädöksistä. Oikeudellinen perusta kassakoneiden kahden vuoden tarkistukselle on 7 §: n 1 momentti. 1 kohta 6 yhteydessä §: n 16 kohdasta Valtiovarainministerin 28. marraskuuta 2008 antaman asetuksen 1 kohta kassakoneiden käyttöedellytysten mukaisesti. Yhdessä lain ja rikoslain 61 §: n 3 momentin säännösten kanssa kassakoneen laiminlyönti tai ennenaikainen tarkistaminen nähdään kirjan väärinkäytöksenä ja uhkaa määrätä sakko verorikoksesta. Halvempi vaihtoehto kaksivuotiskatsaukselle on kuitenkin perustaa se joka vuosi. Puhuttaessa kassakoneiden tarkistamisesta on syytä mainita myös oikea hetki, joka on järjestetty veroasetuksen alustalle. Yhdessä taiteen kanssa. Tämän lain 3 §: n mukaan toukokuussa määritellyt ajat tehdään uuden kuukauden viimeisen päivän määräajalla, joka vastaa määräajan alkamispäivää, ja jos uutta kuukautta ei ollut, - viimeisen kuukauden nykypäivänä.

Nainen on kyseisen kassakoneen velvollisuus valvoa kassan tarkistuspäivää. Ennen kahden vuoden kuluttua äskettäisestä tarkastuksesta haltijan tulisi ilmoittaa huoltoteknikolle tarpeesta suorittaa tarkastus. Kassakoneteknikon, joka on nimeltään 5 päivää kassakoneen käyttäjän hakemuspäivästä, on suoritettava kassan pakollinen tekninen tarkastus (kassakoneita koskevan asetuksen 31 §: n 4 momentti.

Kassakoneen teknisen kunnon tarkastelussa tulisi ensin tarkistaa: kaikkien kassakoneiden sinettien kunto, kotelon kunto, veroasiakirjojen luettavuus, työohjelma, oikea toiminta, muistin ja akun kunto.Verohallinnon verovelvollisuuksien välttämiseksi suunnitelmassa verovelvollisen tulisi seurata kassakoneen tarkistamisen määräaikoja.